Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

Olsztyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z W-MCO – Pododział chirurgii plastycznej i onkologicznej piersi

W krajach rozwiniętych rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. W Polsce rocznie obserwuje się około 16000 nowych zachorowań, z czego na Województwo Warmińsko- Mazurskie przypada ponad 500. Diagnostyka i leczenie raka piersi jest procesem złożonym i wymaga współpracy specjalistów w wielu dziedzinach oraz zaangażowania znacznych nakładów zarówno organizacyjnych jak i finansowych. Wprowadzenie mammograficznego programu profilaktycznego, wcześniejsze wykrycie nowotworu oraz wprowadzenie nowych metod leczenia spowodowało znaczącą poprawę jego efektów. Obecnie szacuje się, że w Polsce około 70% pacjentek z rakiem piersi jest trwale wyleczonych.

Osiągnięcie optymalnych wyników onkologicznych przy zminimalizowaniu niekorzystnych następstw leczenia w aspekcie czynnościowym, psychologicznym i kosmetycznym jest możliwe jedynie przy ścisłej współpracy między specjalistami w dziedzinach onkologicznych (chirurg onkolog, radioterapeuta, onkolog kliniczny) i diagnostycznych (specjalista diagnostyki obrazowej, patomorfolog). Nie do przecenienia jest także rola chirurga plastyka, specjalistów z zakresu rehabilitacji, psychologii oraz genetyki. Coraz bardziej podkreślana jest rola pielęgniarki wyspecjalizowanej w opiece nad chorymi na raka piersi w wielospecjalistycznym leczeniu raka piersi.

Wyrazem tych opinii jest koncepcja tworzenia wielospecjalistycznych centrów leczenia nowotworów piersi (Breast Cancer Unit). Wagę problemu docenił Parlament Europejski w rezolucji z 25 października 2006 roku nakazującej państwom członkowskim Unii Europejskiej objęcie chorych na raka piersi szczególną opieką oraz centralizację leczenia uwzględniającego wszystkie jego aspekty. Podjęcie tych działań umożliwi uzyskanie lepszych wyników leczenia, zmniejszenie niekorzystnych następstw terapii oraz lepsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na leczenie.

W tym duchu w SP ZOZ MSW z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii powstał Pododdział Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Onkologicznej Piersi w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej,tel. 89 539-85-57 (V piętro pok. 534).
chorób piersi.

Mamy do dyspozycji 6 łóżek na 2 salach chorych – przyjęcia chorych do zabiegów odbywają się w poniedziałki i wtorki.
Zabiegi operacyjne odbywają się w środy w godzinach 7.30 – 19.00.

Zespół lekarski:
lek. med. Grażyna Barańska (zastępca ordynatora)- specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
dr n. med Felix Lewko – specjalista chirurgii plastycznej i estetycznej
dr n. med Dariusz Michalik – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Poradnie:

Rejestracja ogólna – 89 539 82 45

Chirurgii piersi (bez skierowania, w poradni chirurgii ogólnej)

  • tel. 539 82 90

godziny przyjęć:
  • wtorek 15.00 – 18.00 (dr Grażyna Barańska)
  • czwartek 8.00 – 10.00 (dr Dariusz Michalik)
  • piątek 8.00 – 11.00 (dr Grażyna Barańska)

Poradnia chirurgii plastycznej (wymagane skierowanie do poradni chirurgii ogólnej z zaznaczeniem „do dr Felix Lewko”)

  • poniedziałki 8.00-10.00

W każdy czwartek od godziny 10.30 konsultujemy pacjentów w pełnym zespole w zakresie chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej piersi pok. 534 (V piętro)

Lokalizacja:
Adres: al. Wojska Polskiego 37
Kod pocztowy: 10-228
Miasto: Olsztyn
Dane kontaktowe:
Strona www: http://poliklinika.net
Numer telefonu: (89) 539-82-90

Polecane obiekty: